Cap. IX – Călăuza duhovnicească (partea a X-a)

Învăţături către cei din lume (V)manastire

Prinţul Nicolae Nicolaevici Goliţin, mergând de la Moscova la Penz, a vrut să ia binecuvântarea părintelui Serafim. S-a dus deci la mănăstirea Sarov, dar nu 1-a găsit pe Sfânt şi a plecat spre pustie. Înaintase o jumătate de verstă de la mănăstire, când spre marea lui bucurie 1-a văzut venind. S-a apropiat şi i-a cerut binecuvântare

. – Cine eşti tu? 1-a întrebat Sfântul.

– Un trecător, a răspuns acela, nevoind să-şi arate obârşia.

Atunci Sfântul 1-a îmbrăţişat frăţeşte, 1-a sărutat şi i-a spus:

– Hristos a înviat! Citeşti Sfânta Evanghelie?

– Da, o citesc.

– Să citeşti, oricât poţi de des, următorul fragment din această carte dumnezeiască:

„Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre. Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară” (Matei 11,28-30).

Pe când spunea acestea, 1-a îmbrăţişat iarăşi cu lacrimi în ochi pe prinţ. Pe drum a discutat cu el. I-a vorbit încă despre viaţa viitoare şi despre încercările prin care va trece, care s-au adeverit toate la timpul lor. Când au ajuns la mănăstire, 1-a condus în chilia lui, i-a dat aghiasmă şi i-a umplut traista cu pesmeţi. În ceasul despărţirii, 1-a întrebat pe vizitator:

– Vei rămâne multă vreme la mănăstire?

– Nu, mă gândesc să plec mâine dimineaţă, după Sfânta Liturghie.

– Înainte de a pleca, aş vrea să te văd din nou, pentru că te-am îndrăgit, a zis stareţul cu blândeţe negrăită. Datorită ţie nu voi merge mâine în pustie. Voi rămâne la mănăstire.

În ziua următoare, Sfântul a ieşit şi 1-a aşteptat pe prinţ în pragul chiliei sale. L-a binecuvântat, 1-a îmbrăţişat şi l-a condus înăuntru. I-a dat iarăşi aghiasmă şi pesmeţi şi i-a reamintit să studieze cât poate de des acel fragment din Scriptură. L-a sfătuit de asemenea să studieze simbolul credinţei şi îndeosebi articolul al doisprezecelea „şi viaţa veacului ce va să vie. Amin!”. La urmă i-a dat binecuvântare pentru drum. Din păcate, celelalte discuţii ale lui cu prinţul, care i-au fost de folos şi l-au mângâiat pe acesta, ne-au rămas necunoscute.

abc

Părintele Serafim inspira respectul pentru părinţi, chiar dacă aceştia aveau vreo slăbiciune evidentă. Un vizitator a mers la Sfânt împreună cu mama lui, care era foarte subjugată de păcatul beţiei. Fiul a vrut să-i vorbească stareţului despre acest păcat. Atunci acela, cu o privire severă, şi-a pus mâna dreaptă peste gura tânărului şi nu l-a lăsat să rostească nici un cuvânt. După învăţătura Bisericii noastre, suntem datori să nu-i judecăm pe părinţi pentru lipsurile lor, ci să-i respectăm şi să-i iubim. Părintele Serafim s-a întors după aceea spre mamă şi i-a spus să deschidă gura. Şi când ea a deschis-o, a suflat înăuntru de trei ori. În ceasul în care au plecat, a adăugat:

– Iată ce am să vă spun: să nu ţineţi în casă nici o picătură de vin, nici măcar vreun vas pentru vin pentru că tu (şi s-a întors spre mamă) nu vei rezista ispitei.

abc

La Sfânt mergeau şi unii care voiau să discute cu dânsul nu pentru a se folosi sufleteşte, ci pentru a-şi satisface curiozitatea.

– Mă frământă un cuget, i-a zis un vizitator Sfântului, că se apropie sfârşitul lumii şi ziua cea mare a celei de-a Doua Veniri.

– Bucuria mea, a răspuns acela, ai o părere prea bună despre sărmanul Serafim. Aş putea eu vreodată să ştiu când va veni sfârşitul lumii şi ziua aceea mare în care Domnul va judeca viii şi morţii şi va răsplăti fiecăruia după faptele sale? Nu, asta nu pot s-o ştiu.

Vizitatorul a căzut înfricoşat la picioarele stareţului, iar acela 1-a ridicat cu bunătate şi a adăugat:

– Domnul a spus cu neprihănitele Sale buze: „Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului Omului. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie, şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului” (Matei 24, 36-39).

Aici stareţul a inspirat adânc şi a continuat:

– Noi, care trăim pe pământ, am deviat mult de pe calea mântuirii. Îl mâniem pe Domnul şi prin faptul că nu ţinem sfintele posturi. Acum creştinii consumă carne şi în Postul Mare. De asemenea nu ţin postul de miercuri şi vineri. Biserica însă a rânduit un canon: cei care nu ţin sfintele posturi şi miercurea şi vinerea din tot anul păcătuiesc grav. Mai avem o scăpare, să ne pocăim, şi atunci Domnul ne va milui iarăşi. Avem credinţa şi Biserica Ortodoxă, care sunt lipsite de cusur. Datorită acestora două, Rusia va fi pururea slăvită, înfricoşătoare pentru vrăjmaşi şi neînfrântă. Va avea ca scut credinţa şi evlavia, iar ca platoşă adevărul. „Şi porţile iadului nu o vor birui” (Matei 16, 18).

abc

– Ce-i înveţi pe toţi aceştia? l-a întrebat un frate pe Sfânt deoarece îl vedea dăruindu-se mult pentru a-i învăţa pe ceilalţi.

– Urmez învăţătura Bisericii, a răspuns stareţul, care spune: „Nu ascundeţi Cuvântul Domnului, vestiţi minunile Lui” (Vecernia din Marţea Mare).

abc

Altădată iarăşi au trimis să-1 întrebe:

– De ce pe toţi cei care te vizitează îi ungi cu ulei din candela care arde în faţa icoanei din chilia ta?

– Citim în Sfânta Scriptură, a răspuns el, că Apostolii Îi ungeau pe bolnavi cu ulei şi mulţi dintre aceştia se vindecau. Pe cine să urmăm, dacă nu pe Apostoli? Şi obiceiul acesta a fost transmis de atunci neîntrerupt, pentru că cei miruiţi cu ulei se tămăduiesc.

Acest articol a fost publicat în ”Sfântul Serafim - un serafim printre oameni” și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s